Služby
Nabídka akcí Kouzelník Music theatre Salsa Folklór Orientální tance

Kouzelník

kouzelník

I. Programy pro dospělé: Mluvené pořady
Kouzelník spolupracuje s diváky, které tímto zatahuje do děje kouzel. Jednotlivě si je bere k sobě na parket, či jeviště a předvádí s nimi vlastní kouzelnické experimenty. Divákům mizí hodinky, záhadně se ztrácí prstýnky, zcelují roztrhané karty, objevují se cizí předměty v kapsách a spousta dalších efektů. Diváci jsou tímto aktivně zapojeni do čarování s kouzelníkem. Pořady od 15 minut po hodinové show. (Pro anglické i české publikum)

kouzelník

II. MODERNÍ MAGIE
Při hudbě, kde se kouzlí za doprovodu hudby a rovněž asistencí diváka. Délka těchto pořadů cca 7 - 8 minut. Hudební program je zcela rozdílný včetně choreografie a kostýmu. V případě, že tomu dovolí podmínky, předvádí se tento program ještě za doprovodu dvou plivačů ohnů. Aby program večera byl rozmanitý, je možné programy spojit dohromady, či je vhodně nakombinovat.

I.SESTAVA: MLUVENÝ POŘAD s asistencí diváků:
15 -20min kouzlení pro velké publikum na jevišti, či parketu – viz. program pro dospělé. Dále po cca dvouminutové přestávce bude probíhat další pořad MODERNÍ MAGIE PŘI HUDBĚ 7-8min, který je zcela rozdílný, včetně choreografie a kostýmu.

kouzelník

II. SESTAVA: VELKÝ MLUVENÝ POŘAD
30-40minutová kouzelnická Show, pro velké publikum, předváděná na jevišti či parketu. Během pořadu spolupracují přihlížející hosté s kouzelníkem. Celý program má svižný nádech tak, aby byla udržena neustálá pozornost všech přihlížejících diváků. Program je komponován jako jeden celý blok.

III. SESTAVA: VELKÝ MLUVENÝ POŘAD
30-40minutová kouzelnická Show, předváděná na jevišti, či parketu. Během pořadu spolupracují přihlížející hosté s kouzelníkem. Celý program má svižný nádech tak, aby byla udržena neustálá pozornost všech přihlížejících diváků. Program je komponován jako jeden celý blok. Dále po cca dvouminutové přestávce, či kdykoliv během večera, bude probíhat další pořad, MODERNÍ MAGIE PŘI HUDBĚ 7-8min, který je zcela rozdílný, včetně choreografie a kostýmu.