Služby
Nabídka akcí Kouzelník Music theatre Salsa Folklór Orientální tance

Salsa

salsa Existují názory, že salsa, mambo a cha cha je ve své podstatě jeden a ten samý tanec. Pokud by jsme se omezili jen na povrchní dojem nezasvěceného diváka, dá se říci, že bolero, rumba, son, mambo, salsa, cumbia a jiné se často zdají, jako kdyby si byly všechny dosti podobné. Důvodem k těmto úvahám je fakt, že v moderní hudbě často např. salsová skladba obsahuje hudební segmenty z mnoha jiných tanců, a proto si jeden tanec půjčuje pohyby z jiného, aby tak bylo možné lépe vyjádřit ten daný segment písně. salsa Jednotlivé kroky a pohyby se tak jednoduše prolínají, a to v nás často vyvolává pocit, že mají podobné časování a kroky. Ve své podstatě je však každý z těchto tanců laděním hudby, rytmem, tempem a v neposlední řadě i taneční technikou zcela odlišný. Každý z nich bez výjimky je něčím jedinečný! Jedním z typických příkladů vzájemného prolínání se dvou rozdílných tanců jsou krátké intervaly v rytmu mamba, jenž jsou někdy součástí cha chy a naopak. Důvodem k tomu je fakt, že cha cha se vyvinula z mamba, stejně tak jako salsa, která také hojně čerpá prvky z tohoto tance. Salsa je jedním z nejdynamičtějších hudebních stylů vzniklých na západní polokouli. Výraz salsa pochází ze španělštiny a znamená "omáčku", je to, stručně řečeno to, co dává latinské kuchyni její tradičně ostrou chuť.

salsa Termín salsa se dá z hudebního hlediska velmi jednoduše srovnat se slovem swing (anglicky: houpat se), které bylo aplikováno jazz/swingovými kapelami do hudební terminologie ve třicátých a čtyřicátých letech 20. století. Tento výraz popisuje pocit, jenž skrývá širokou paletu emocí a hudebních vyjádření. Bylo by chybou domnívat se, že se salsa vždy vyznačuje rychlým krokem a pulsujícím tempem. Opak je pravdou, může být i pomalá a romantická, popřípadě někde mezi těmito dvěma protipóly.

Ačkoli bylo a stále ještě je vedeno mnoho diskusí o tom, kde se nachází její skutečný původ, zůstává pravdou, že salsa je a vždy bude ovlivňována obrovským množstvím aspektů, které hrály důležitou roli v jejím vývoji. I když odpověď na otázku, kde leží její kořeny, není nikterak snadná, lze s určitostí mluvit o dvou kulturách, jenž ovlivnily její současnou formu největší měrou: Kuba a Puerto Rico.


salsa salsa